Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Wykaz telefonów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Grzmiącej

tel: 94 37 368 10

fax: 94 37 368 83

e-mail: gops_grzmiaca@op.pl

                     

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Fijałkowska

tel. 94 37 368 10

e-mail: ifijalkowska.gops@grzmiaca.org.pl

 

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Magdalena Właźlińska

tel. 94 37 368 10 wew. 59

e-mail: mwlazlinska.gops@ grzmiaca.org.pl

 

Główny Księgowy

Mariusz Ciruk

tel. 94 37 368 10 wew. 72

 e-mail: mciruk.gops@ grzmiaca.org.pl


Specjalista Pracy Socjalnej

Edyta Brysik

(rejon: Sucha, Krosino, Wielawino, Żarnowo)

tel. 94 37 368 10 wew. 62

e-mail: ebrysik.gops@ grzmiaca.org.pl

 

Pracownik socjalny

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zachodniopomorska Karta Seniora

Dominika Bielecka

 (rejon:  Grzmiąca, Gdaniec, Radusz, Mieszałki, Nosibądy, Boleszkowice, Wielanowo, Ubocze)

tel. 94 37 368 10 wew. 65

 e-mail: dbielecka.gops@ grzmiaca.org.pl

 

Pracownik socjalny

Katarzyna Pęcak

(rejon: Lubogoszcz, Radostowo, Iwin, Przeradz, OAZA, Radomyśl, Storkowo, Czechy, Godzisław, Przystawy, Sławno, Równe)

tel. 94 37 368 10 wew. 64

e-mail: kpecak.gops@ grzmiaca.org.pl

 

 

Opiekun środowiskowy (poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godz. od  700 do  1500, czwartek od 8 do 15 - przebywa w środowisku)

Elżbieta Okuszko

tel. 94 37 368 10 wew. 73

e-mail: eokuszko.gops@ grzmiaca.org.pl

 

 

Świadczenia Rodzinne

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Karta Dużej Rodziny

          Aleksandra Prędka

tel. 94 37 368 10 wew. 73

 e-mail: apredka.gops@ grzmiaca.org.pl

 

Świadczenia wychowawcze 500+

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia)

Piotr Chojnicki

tel. 94 37 368 10 wew. 70

 e-mail: pchojnicki.gops@grzmiaca.org.pl

 


Świadczenia z Pomocy Społecznej

Justyna Chmielewska

tel. 094 37 368 10 wew. 63

e-mail: jchmielewska.gops@ grzmiaca.org.pl

 

Asystent rodziny

Kamila Zaguła

tel. 094 37 368 10 wew. 64

e-mail: kzagula.gops@grzmiaca.org.pl