Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne

Wykaz telefonów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Grzmiącej

tel: 94 37 368 10

fax: 94 37 368 83

e-mail: gops_grzmiaca@op.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Fijałkowska

tel. 94 37 368 10

e-mail: ifijalkowska.gops@grzmiaca.org.pl

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Magdalena Właźlińska

tel. 94 37 368 10 wew. 59

e-mail: mwlazlinska.gops@ grzmiaca.org.pl

Główny Księgowy

Mariusz Ciruk

tel. 94 37 368 10 wew. 72

e-mail: mciruk.gops@ grzmiaca.org.pl

Specjalista Pracy Socjalnej

Edyta Brysik

(rejon: Grzmiąca)

tel. 94 37 368 10 wew. 62

e-mail: ebrysik.gops@ grzmiaca.org.pl

Pracownik socjalny

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Dominika Bielecka

(rejon:  Storkowo, Lubogoszcz, Radostowo, Radomyśl, Pustkowie, Przeradz, Iwin, Równe, Przystawy, Sławno, Czechy,Godzisław)

tel. 94 37 368 10 wew. 63

e-mail: dbielecka.gops@ grzmiaca.org.pl

Pracownik socjalny

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zachodniopomorska Karta Seniora

Katarzyna Pęcak

(rejon: Sucha, Krosino, Wielanowo, Boleszkowice, Glewo, Nosibądy, Ubocze, Mieszałki, Gdaniec, Radusz, Żarnowo, Wielawino)

tel. 94 37 368 10 wew. 65

e-mail: kpecak.gops@ grzmiaca.org.pl

Opiekun środowiskowy (poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godz. od  7:00 do  15:00, czwartek od 8:00 do 15:00 - przebywa w środowisku)

Elżbieta Okuszko

tel. 94 37 368 10 wew. 73

e-mail: eokuszko.gops@ grzmiaca.org.pl

Świadczenia Rodzinne

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Karta Dużej Rodziny

Aleksandra Prędka

tel. 94 37 368 10 wew. 73

e-mail: apredka.gops@ grzmiaca.org.pl

Świadczenia wychowawcze 500+

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)

Piotr Chojnicki

tel. 94 37 368 10 wew. 70

e-mail: pchojnicki.gops@grzmiaca.org.pl

Świadczenia z Pomocy Społecznej

Justyna Chmielewska

tel. 094 37 368 10 wew. 71

e-mail: jchmielewska.gops@ grzmiaca.org.pl

Asystent rodziny

Kamila Zaguła

tel. 094 37 368 10 wew. 64

e-mail: kzagula.gops@grzmiaca.org.pl