Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Usługi opiekuńcze

Do podstawowego zakresu działania opiekuna środowiskowego należy w szczegołności:

1. Świadczenie usług osobistych i domowych osobom obłożnie chorym, starym, które ze względu na stan zdrowia, brak rodziny lub niemożliwości sprawowania opieki przez rodzinę, wymagającą pomocy usługowej GOPS.
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Prowadzenie dokumentacji przez:
    - sporządzanie aktualnego harmonogramu pracy pielęgniarek i opiekunek domowych,
    - obliczanie ilości przepracowanych godzin i wykaz procentowej odpłatności klientów za 
       świadczone usługi.
4. Nadzór nad właściwą jakością świadczonych usług opiekuńczcych.