Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Świadczenia rodzinne

Do podstawowego zakresu działania Sekcji Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności: 

 

v  realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w tym:

·            wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych,

·            prowadzenie rejestrów wniosków i udzielonych świadczeń,

·            opracowywanie i wydruk decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,

·            prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym  przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzania wywiadów na potrzeby świadczeń rodzinnych,

·            sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu świadczeń rodzinnych,

·            szacowanie potrzeb finansowych na realizację świadczeń rodzinnych,

·            prowadzenie procedur egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

·             udzielanie klientom pełnej informacji na temat możliwości korzystania z poszczególnych świadczeń.