Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań  wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r/ Nr 1 poz. 7; Dz. U. Nr 6 poz. 33)

 

Do podstawowego zakresu działania należy w szczególności:

 

v  wydawanie wniosków w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

v  prowadzenie rejestrów wniosków i udzielonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

v  opracowywanie i wydruk decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

v  prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

v  prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

v  sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

v  szacowanie potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

v  prowadzenie procedur egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

v  udzielanie klientom pełnej informacji na temat możliwości ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego