Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Skład zespołu

 

             W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

 

Dominika Bielecka- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Jadwiga Bierkowska- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzmiącej

Danuta Żurawska- nauczyciel Zespołu Szkół w Grzmiącej

Jowita Okurowska- pedagog w Szkole Podstawowej w Iwinie

Bożena Pruchniak- pielęgniarka środowiskowa - Usługi Pielęgniarskie w Grzmiącej

Mateusz Kreklau- Dzielnicowy Posterunku Policji w Barwicach

Anna Lisińska- pedagog Zespołu Szkół w Grzmiącej

Monika Stokowiec- sekretarz Stowarzyszenia  Wspólnie w Grzmiącej

Edyta Brysik- kurator społeczny Sądu Rejonowego w Szczecinku
 

            Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Intertdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. 1 Maja 7
 78-450 Grzmiąca

094 37 368 10