Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Wypłaty świadczeń rodzinnych

  A - F     ->  15 -go każdego miesiąca
G - Ł   -> 16-go każdego miesiąca
 M  -  P  -> 17-go każdego miesiąca
R  - T  -> 18-go każdego miesiąca
U  - Z   -> 19-go każdego miesiąca