Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Uchwały

 

v  Uchwała Nr XXII/108/2004 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

v  Uchwała Nr XXI/100/2004 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

v  Zarządzenie Nr 4/90 Naczelnika Gminy Grzmiąca z dnia 19 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej