Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków

167 KBPobierz

Zał. do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

125 KBPobierz

Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny - dochód nieopodatkowany

93 KBPobierz

Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny - składka zdrowotna (emerytury, renty KRUS)

77 KBPobierz

Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny - oświadczenie o ha przeliczeniowych

77 KBPobierz

Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny - oświadczenie o terminie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

80 KBPobierz

Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny - oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia

85 KBPobierz

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

109 KBPobierz

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

98 KBPobierz

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

122 KBPobierz

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

106 KBPobierz

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

104 KBPobierz