Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

121 KBPobierz

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

96 KBPobierz

Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny

386 KBPobierz

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego- dochód nieopodatkowany

428 KBPobierz

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - składka zdrowotna(emerytury, renty z KRUS)

77 KBPobierz

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - oświadczenie o ha przeliczeniowych

78 KBPobierz

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - oświadczenie o bezskuteczności egzekucji

83 KBPobierz

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

225 KBPobierz