Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Rejest placówek udzielających schronienia

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia – zgodnie z art. 48a ust. 11-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.)

395 KBPobierzPodgląd pliku