Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania p. n: Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej”

21 KBPobierz

Załącznik Nr 1 Oferta

15.9 KBPobierz

Załącznik Nr 2 Harmonogram

32 KBPobierz

Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna

36 KBPobierz

Załącznik Nr 4 Wzór umowy

44 KBPobierz