Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Bilans jednostki budżetowej

12.9 MBPobierz

Rachunek zysków i strat

10.3 MBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

9.5 MBPobierz

Informacja dodatkowa

10.3 MBPobierz

Informacja dodatkowa - korekta

17.4 MBPobierz