Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Zapytanie ofertowe na realizację zadania p. n. „Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej”

21 KBPobierz

Załącznik Nr 1 - OFERTA

17.7 KBPobierz

Załącznik Nr 2 - HARMONOGRAM

33 KBPobierz

Załącznik Nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA

37 KBPobierz

Załącznik Nr 4 - WZÓR UMOWY

43 KBPobierz