Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne

Treść zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania p. n:„Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej”

386 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 Oferta

374 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 Harmonogram

177 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna

365 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr Wzór umowy

412 KBPobierzPodgląd pliku