Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na usługi logopedyczne w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

449 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

215 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści zapytania ofertowego nr GOPS.ZP.26.4.2020

249 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

189 KBPobierzPodgląd pliku