Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Zapytanie ofertowe na usługi logopedyczne w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

29 KBPobierz

Formularz ofertowy

54 KBPobierz

Wzór umowy

17.2 KBPobierz

Zmiana treści zapytania ofertowego nr GOPS.ZP.26.4.2020

42 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.4 KBPobierz