Przejdź do treści

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia – zgodnie z art. 48a ust. 11-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1876)

395 KBPobierzPodgląd pliku