Przejdź do treści

Kontakt z inspektorem ochrony danych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej
ul. 1 Maja 7 78-450 Grzmiąca jest administratorem danych osobowych.


Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grzmiącej jest Pan Grzegorz Szajerka.


Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:
-adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca
- adres e-mail:
iod.gops@grzmiaca.org.pl