Przejdź do treści

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawowania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

74 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

19.1 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

85 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.7 KBPobierzPodgląd pliku