Przejdź do treści

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapii logopedycznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

84 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

17.4 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Wykaz osób świadczących usługi

15.2 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

11.4 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

35 KBPobierzPodgląd pliku