Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne

Załącznik do Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku z dnia 12 listopada 2019 roku

 

Procedura kierowania do Domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 1. Ze względu na fakt, że na terenie Powiatu Szczecineckiego nie funkcjonuje do dla matek
  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, matki
  z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek
  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 2. Ośrodki pomocy Społecznej na terenie Powiatu Szczecineckiego będą miały wskazywaną możliwość kierowania w/w osób do domów funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego, tj.:

 • Dom Samotnej Matki prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Karwowo 12 72-005 Karwowo, powiat Policki

 • Monar – Markot. Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi, ul. Kosynierów Gdyńskich 25, 72-010 Police;

 • Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej Dom Miłosierdzia „Betania:, 73-110 Stargard, Poczernin 17.