Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dzierżawę nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej wraz z kompleksową obsługą serwisową

77 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

54 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

91 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna minimalnych parametrów urządzenia wielofunkcyjnego

19.0 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o omyłce pisarskiej w treści zapytania ofertowego

285 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji urządzenia z dnia 24-02-2021

669 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji urządzenia z dnia 01-03-2021

670 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

590 KBPobierzPodgląd pliku