Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz dowóz posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

92 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Harmonogram dowozów posiłków

32 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o unieważnieniu postępowania

262 KBPobierzPodgląd pliku