Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika Klubu Senior + w Krosinie

77 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

179 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Klubu Senior + w Krosinie

437 KBPobierzPodgląd pliku