Nazwa Typ Data Operacja
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej element menu 2024-02-07 13:10:30 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej plik 2024-02-07 13:09:37 UTWORZENIE
Załącznik nr 2 - Wzór umowy plik 2024-02-07 13:09:36 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo cenowy plik 2024-02-07 13:09:35 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe na usługi rehabilitacji ruchowej w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania element menu 2024-02-07 11:45:35 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe na usługi rehabilitacji ruchowej w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania plik 2024-02-07 11:44:26 UTWORZENIE
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności plik 2024-02-07 11:44:26 UTWORZENIE
Załącznik nr 2 - Wzór umowy plik 2024-02-07 11:44:25 UTWORZENIE
Załącznik nr 3 - Wykaz osób świadczących usługi plik 2024-02-07 11:44:24 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo cenowy plik 2024-02-07 11:44:23 UTWORZENIE
Informacja o unieważnieniu postępowania plik 2024-02-07 10:15:13 UTWORZENIE
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik 2024-02-05 12:03:08 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe na usługi rehabilitacji ruchowej w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania element menu 2024-01-16 09:39:34 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe na usługi rehabilitacji ruchowej w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania plik 2024-01-16 09:39:01 UTWORZENIE
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności plik 2024-01-16 09:39:00 UTWORZENIE