Wykaz telefonów pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

tel: 94 37 368 78

fax: 94 37 368 83

e-mail: gops@grzmiaca.org.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Edyta Brysik

tel. 94 37 368 78

e-mail: ebrysik.gops@grzmiaca.org.pl

Kierownik Sekcji Świadczeń

Świadczenia z pomocy społecznej

Magdalena Właźlińska

tel. 94 37 368 78 wew. 59

e-mail: mwlazlinska.gops@grzmiaca.org.pl

Główny Księgowy

Mariusz Ciruk

tel. 94 37 368 78 wew. 72

e-mail: mciruk.gops@grzmiaca.org.pl

Pracownik socjalny

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Dominika Bielecka

(rejon:  Storkowo, Lubogoszcz, Radostowo, Radomyśl, Pustkowie, Przeradz, Iwin, Równe, Czechy, Godzisław, Żarnowo, Wielawino)

tel. 94 37 368 78 wew. 63

e-mail: dbielecka.gops@grzmiaca.org.pl

Pracownik socjalny

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zachodniopomorska Karta Seniora

Katarzyna Pęcak

(rejon: Sucha, Krosino, Wielanowo, Boleszkowice, Glewo, Nosibądy, Ubocze)

tel. 94 37 368 78 wew. 65

e-mail: kpecak.gops@grzmiaca.org.pl

Pracownik socjalny

Magdalena Pitra

(rejon: Grzmiąca, Gdaniec, Przystawy, Sławno, Radusz, Mieszałki)

tel. 94 37 368 78 wew. 63

e-mail: mpitra.gops@grzmiaca.org.pl

Opiekun środowiskowy

poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godz. od  7:00 do  15:00, czwartek od 8:00 do 15:00 - przebywa w środowisku

Elżbieta Okuszko

tel. 94 37 368 78 wew. 73

e-mail: eokuszko.gops@grzmiaca.org.pl

Świadczenia Rodzinne

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Karta Dużej Rodziny

Aleksandra Prędka

tel. 94 37 368 78 wew. 73

e-mail: apredka.gops@grzmiaca.org.pl

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)

Zamówienia publiczne

Administrator Systemów Informatycznych

Piotr Chojnicki

tel. 94 37 368 78 wew. 70

e-mail: pchojnicki.gops@grzmiaca.org.pl

Asystent rodziny

Ewelina Pietrzak

tel. 094 37 368 78 wew. 64

e-mail: epietrzak.gops@grzmiaca.org.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Górniak
(2022-12-02 19:36:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Chojnicki
(2023-06-02 10:01:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki