Skład zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 09.09.2019

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. ust 2 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) zarządzam, co następuje:

 1. W celu zintegrowania działań, służb, instytucji, stowarzyszeń na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie gminy Grzmiąca , powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwany dalej : zespołem” w składzie:
 • Dominika Bielecka- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej.
 • Jadwiga Bierkowska- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzmiącej.
 • Danuta Żurawska- nauczyciel Zespołu Szkół w Grzmiącej.
 • Jowita Okurowska- pedagog w Szkole Podstawowej w Iwinie.
 • Bożena Pruchniak- pielęgniarka środowiskowa - Usługi Pielęgniarskie w Grzmiącej.
 • Mateusz Kreklau- Dzielnicowy Posterunku Policji w Barwicach.
 • Anna Lisińska- pedagog Zespołu Szkół w Grzmiącej.
 • Monika Stokowiec- sekretarz Stowarzyszenia Wspólnie w Grzmiącej.
 • Edyta Brysik- kurator społeczny Sądu Rejonowego w Szczecinku.
 1. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej
 2. Traci moc Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu członkom zespołu
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Górniak
(2022-11-24 22:23:24)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki