Harmonogram wypłat śWIADCZEŃ RODZINNYCH 2022/2023

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIACZEŃ ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2022/2023

NAZWISKA NA LITERĘ: DATA WYPŁATY
A-F DO 15-GO KAŻDEGO MIESIĄCA
G-Ł DO 16-GO KAŻDEGO MIESIĄCA
M-O DO 17-GO KAŻDEGO MIESIĄCA
P-U DO 18-GO KAŻDEGO MIESIĄCA
W-Ż DO 19-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

* DATA WYPŁATY OZNACZA DATĘ OBCIĄŻENIA RACHUNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRZMIĄCEJ;

* PODANE DATY SĄ TERMINAMI PRZYBLIŻONYMI I Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD GOPS MOGĄ ULEC ZMIANIE;

* LISTY DODATKOWE BĘDĄ PŁATNE PO WSKAZANYCH WYŻEJ TERMINACH.

Wytworzył:
Piotr Chojnicki
(2023-06-13)
Udostępnił:
Piotr Chojnicki
(2023-06-13 10:21:59)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki