Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzule informacyjne szczegółowe są dostępne poniżej:


Pomoc społeczna

Klauzula informacyjna - PS


Świadczenia rodzinne

Klauzula informacyjna - ŚR


Fundusz alimentacyjny

Klauzula informacyjna - FA


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Klauzula informacyjna - SUO


Dodatek mieszkaniowy

Klauzula infomracyjna - DM


Karta Dużej Rodziny

Klauzula informacyjna - KDR


Usługi asystenta rodziny

Klauzula informacyjna - AR


Usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Klauzula informacyjna - AOON


Rządowy program rodzina 500+

Klauzula informacyjna - ŚW


Stypendia i zasiłki szkolne

Klazula informacyjna - ST


Pomoc żywnościowa - POPŻ - 2023

Klazula informacyjna - POPŻ


Rodząwy program "Za życiem"

Klauzula informacyjna - ZŻ


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Klauzula informacyjna - NK


Pomoc obywatelom Ukrainy

Klauzula informacyjna - UK


Dłużnicy alimentacyjni

Klauzula informacyjna - DA

Klauzula informacyjna - DA (Wywiad)


 

Wytworzył:
Piotr Chojnicki
(2023-06-13)
Udostępnił:
Piotr Chojnicki
(2023-06-13 09:23:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Chojnicki
(2023-06-13 09:46:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki