Inspektor ochrony danych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej z siedzibą przy ul. 1 Maja 7 w Grzmiącej jest administratorem danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej jest Pan Marek Herejczak

Osobą zastępującą Inspektora ochrony danych w czasie jego nieobecności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej jest Pani Zuzanna Niedanowska

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych oraz osobą zastępującą inspektora ochrony danych w czasie jego nieobecności:


adres korespondencyjny:
ul. 1 Maja 7

78-450 Grzmiąca

adres e-mail: iod.gops@grzmiaca.org.pl

Wytworzył:
Piotr Chojnicki
(2023-06-13)
Udostępnił:
Piotr Chojnicki
(2023-06-13 09:18:09)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki